Cúrsaí Scileanna

Sailing1

Is cúrsa seachtaine na cúrsaí seo atá go hiomlán creidiúnaithe ón gCumann Seoltóireachta agus Tonnmharcaiochta na hÉireann agus is deis iontach í dul ar muir don chéad uair nó tógáil ar na scileanna tá agat cheana fein. Is trí mheán na Gaeilge a mhúintear na cúrsaí uilig agus leantar siollabas atá in úsáid ar fud fad na tíre agus faoi stiúir teagascóirí cáilithe. Tá gach cúrsa dearaithe chun scileanna cuí agus muinín ar an uisce a thabhairt duit chun tairbhe agus taitneamh a bhaint as do chuid ama ar muir. Níl aon ranganna Gaeilge ar na cúrsaí scileanna, caitheann na scoláirí an lá ar fad ar an uisce nó sa sheomra ranga ag foghlaim teoirice (as Gaeilge)

Tá 3 chúrsa scileanna le fáil

  • Seoltóireacht
  • Clársheoladh
  • Tonnmharcaíocht

Seoltóireacht

Tá móréileamh ar na cúrsaí seo mar gheall ar an méid spórt, craic is spraoi a bhíonn ag baint leo agus is bealach iontach chun tú fháil ar an uisce don chéad uair. Úsáidimid báid oscailte in UISCE, a chinntíonn dul chun cinn tapaidh i seoltóireacht agus deiseanna dul ar aghaidh agus páirt a ghlacadh sa rásaíocht.

Tá na báid seo le fáil go forleathan timpeall na tíre mar sin is is féidir le scoláirí cleachtadh a dhéanamh ar an méid atá foghlamtha nuair atá siad ar ais sa bhaile.

 

Clársheoladh

Meascann an spórt spraíúil seo na gnéithe is fearr de tonnmharcaíocht agus seoltóireacht in aon spórt amháin. Tugann sé an saoirseacht duit lúbóig aisiompaithe agus ainlúithe sníomhacháin agus léimeanna a dhéanamh atá dodhéanta i mbád seoltóireachta.

Tonnmharcaíocht

An don duine fíor-cróga amháin é tonnmharcaíocht? Más tonnmharcóir tréitheach thú nó tosnaitheoir is é Cuan Eilí an áit is fearr chun scileanna, cleasanna agus inlíochtaí nua a fhoghlaim.

 

 

 

Academically my son’s Irish improved tremendously and he found the sporting experiences both challenging and rewarding

Clare Fallon, Gaillimh