Ócáidí Speisialta

In UISCE, tá muid tiomnaithe chun an caighdeán is fearr a chur ar fail don chuistaiméir. Lenár áiseanna ar fad, san áireamh seomra bia fairsing, halla áineasa ilfheidhmeach le radharcanna den fharraige álainn agus an ghainneamh óir, is áit iontach ar fad é do na hócáidí a leanas;

 • Surfáil eitleoige, caghcáil
 • Comórtais Idir-Ollscoile
 • Traenáil do chlubanna spóirt
 • Tógáil foirne corparáideach
 • Tógáil foirne/Briseadh Oighir do ghrúpaí triú leibhéal
 • Safari Surfála
 • Mórdhinnéar gálanta le lóistín
 • Ócáidí Príobháideacha
 • Grúpaí sléibhteoireachta agus cnocadóireachta
 • Cúrsaí Teanga

Céard atá le fáil?

 • Úsáid iomlán an ionaid
 • Béilí ó dhá phláta go 5 phláta déanta ar do bhuiséad
 • Áiseanna comhdhála agus trealamh ilmheánach
 • Seomraí ranga fliuch agus tirim, idéalach le haghaidh léachtaí
 • Trealamh uisce agus cultacha uisce
 • Gníomhaíochtaí eachtraíochta: Seoltóireacht, Clársheoladh, Tonnmharcaíocht, Cadhcáil, Dreapadóireacht, Boghdóireacht, Treodóireacht cósta, Léim d’aill Cliff, Tóraíocht taisce srl.
 • Eachtraí tógáil foirne
 • Turais fánaíochta treoraithe – Ceann Iorrais agus Fód Dubh
 • Saol sóisialta – iompar go dtí na tithe tábhairne áitiúla, bialainne agus clubanna oíche
 • Lóistín ‘en suite’  atá formheasta ó Fáilte Ireland

Tógfaimid an t-am chun na féidearthachtaí uilig a phlé leat chun cinntiú go bhfuil an pacáiste ceart réidh againn duit.

Déan teagmháil le Róisín ag roisin@uisce.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

Each year I came home bursting with self confidence, amazing memories, heaps of new friends and of course a WHOLE new outlook grasp on the Irish language.

Aaron Kelly