Ceisteanna choitianta (FAQ)

Eolas Ginearálta

An cúrsa measctha é?

Is ea, cé go mbíonn éagsúlachtaí ó chúrsa go cúrsa go hiondúil bíonn 50% cailíní agus 50% buachaillí ag freastal ar na cúrsaí.

Cá bhfuil Coláiste UISCE lonnaithe?

Tá UISCE lonnaithe sa Ghaeltacht in iarthuaisceart Mhaigh Eo, congarach do Bhéal an Mhuirthead.
Téigh go dtí “déan teagmháil linn” le haghaidh tuilleadh eolais

Cé mhéad scoláirí a fhreastalaíonn ar chuile cúrsa Gaeltachta?

Faoi láthair, tá 244 scoláirí ar gach cúrsa coicíse Gaeltachta le 104 ar an gCúrsa Cásca agus an méid céanna sin ar chúrsa F.

Céard é an polasaí íocaíochta?

San áireamh leis an bpraghas: Lóistín, bia, ranganna Gaeilge agus na heachtraí uilig le linn do chúrsa Gaeltachta. Mar eolas duit breathann na heachtraí (Seoltóireacht, clársheoladh, tonnmharcaíocht agus caghacáil) ar an aimsir. Nach bhfuil san áireamh leis an bpraghas; taisteal go dtí agus ar ais ón UISCE, níochán le comhlacht áitiúla agus turais le linn an chúrsa.   Éarlais – Éarlais 25% ag teastál le foirmeacha iarratais. Tá rogha ‘íocaíocht éasca’ le fáil ar iarratas. Beidh lascainí tógtha ón bhfuílleach. Deimhniúchán ní deimhnítear áit go dtí go bhfuil uimhir tagartha faighte. Fuílleach – Caithfear an fuílleach a íoc dhá mhí roimh tús an chúrsa. Lascainí– ní glacfear ach le lascainí atá bailí agus ní féidir ach lascaine amháin a úsáid ag an am. Caithfear na lascainí a thabhairt ag am am a chur san áireamh. Tógfar luach an lascaine as an bhfuílleach le n-íoc.

Céard é an seoladh poist in UISCE?

Coláiste UISCE, Cuan Eilí, OP Clochar, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo F26 HF10

Cén fáth a roghnófá Coláiste UISCE?

Téigh go dtí an leathanach“10 Fáth Coláiste UISCE a roghnú

Tá 2 pháiste agam a dul go Coláiste Uisce i mbliana, an bhfuil lascaine clainne?

Tá lascaine teaghlaigh ar luach €30 le fáil do bhaill clainne atá ag freastal ar Choláiste UISCE sa bhliain céanna. Ní féidir lascaine eile a úsáid anuas ar lascaine teaghlaigh.

Áirithintí / socraithe lóistín/ riachtanais faoi leith

An bhfreastalaíonn páistí leo féin gan chairde?

Freastalaíonn. Tagann an chuid páistí go dtí Coláiste UISCE leo féin agus go doimhin is cabhair é seo ó thaobh scileanna soisialta a fhorbairt le cairde nua. Cuidíonn sé le atmaisféar Gaeilge a chothú chomh maith. Go minic is iad na scoláirí a thagann leo féin na daoine théann abhaile leis an méid is mó cairde.

Cé mhéad scoláirí a fhanann sna tithe?

Brathann sé ar an teach ach de ghnáth fanann idir 8 agus 12 i ngach aon teach.

Cén chaoi a théann na scoláirí ó teach Bean an Tí go dtí an Coláiste?

Úsáideann Coláiste UISCE comhlacht bus príobháideach chun scoláirí a thógáil isteach agus amach ón gColáiste go laethúil.

Cén saghas lóistín atá le fáil?

Tá lóistín san Ionad curtha ar fáil chomh maith le lóistín le teaghlaigh áitiúla (Bean an Tí).

Conas a eagraítear an lóistín?

Eagraítear an lóistín ar chóras tús áite, tús freastal. Tá iarratais pearsanta faoi réir infhaighteachta agus ní féidir iad a chinntiú i gcónaí. Ní féidir ach cara amháin a ainmniú ar do liosta chun a bheith sa sheomra leat agus caithfidh an cara céann tú a inmniú ar a f(h)oirm iarratais. Déanfar gach iarracht an aoisghrúpa céanna a chur sa lóistín le chéile ach le iarratais cairde ní féidir é seo a chinntiú i gcónaí.

Conas is féidir áit a chur san áireamh?

Caithfear foirm iarratais líonta agus éarlais a fháil chun áit a chur san áireamh. Is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil ón suíomh idirlín nó is féidir linn ceann a chur sa  phost chugat.

Má tá an cúrsa atá uaim lán, cén chaoi gur féidir m’ainm a chur ar liosta feithimh?

Caithfear foirm iarratais líonta agus éarlais a fháil chun d’ainm a chur ar an liosta feithimh. Ní glacfar leis an éarlais go dtí go bhfuil spás ar fáil agus áit san deimhnithe. Nuair a tá spas ar fáil, beidh teagmháil déanta leis an gcéad duine eile ar an liosta feithimh agus beidh 24 uair an chloig ag an duine sin glacadh leis an spás.

Tá míchumas foghlama ar mo pháiste; an mbeidh sí/sé in ann freastal ar UISCE?

Beidh, ach bíonn sonraí ag teastáil ar an bhfoirm iarratais nó thar an nguthán.

Tá riachtanais diaiteach ag mo pháiste; an mbeidh sí/sé in ann freastal ar UISCE?

Bíonn muid ag súil go mbeidh gach éinne atá sa mheánscoil in ann freastal ar na cúrsaí Gaeltachta atá againn ach i gcásanna riachtanais diaiteach dáiríre  nó ailléirge bia dáiríre ní féidir linn ach glacadh le háirithintí sealadach go dtí go gcinntíonn an dochtúr atá acu go bhfuil sé ceart go leor dóibh teacht go UISCE. Déanfaidh Coláiste UISCE teagmháil le tusmitheoirí faoi iarratas le riachtanas orthu. Seolfar doiciméidí ansin chuig tuismitheoirí chun cur síos níos cuimsithí a chur ar fail dúinn faoin tinneas, airí, leigheas agus córas éigeandála sa chás droch-tinneas. Seolfar slánú leighis chomh maith chuig na tuismitheoirí chun cead a fháil don fhoireann leigheas atá ag teastáil a thabhairt don pháiste más gá.

Tá riachtanais speisialta ag mo pháiste; an mbeidh sí/sé in ann freastal ar Choláiste UISCE?

Bíonn muid ag súil go mbeidh gach éinne atá sa mheánscoil in ann freastal ar na cúrsaí Gaeltachta atá againn ach i gcásanna tinnis dáiríre ní féidir linn ach glacadh le háirithintí sealadach go dtí go gcinntíonn an dochtúr atá acu go bhfuil sé ceart go leor dóibh teacht go UISCE. Breathann an cinneadh ar na acmhainní atá le fáil chun dul i ngleic le riachtanais speisialta an pháiste.

Tá tinneas ar mo pháiste? An mbeidh sí/sé fós in ann freastal ar UISCE?

Bíonn muid ag súil go mbeidh gach éinne atá sa mheánscoil in ann freastal ar na cúrsaí Gaeltachta atá againn ach i gcásanna tinnis dáiríre ní féidir linn ach glacadh le háirithintí sealadach go dtí go gcinntíonn an dochtúr atá acu go bhfuil sé ceart go leor dóibh teacht go UISCE. Déanfaidh Coláiste UISCE teagmháil le tusmitheoirí faoi iarratas le tinneas orthu. Seolfar doiciméidí ansin chuig tuismitheoirí chun cur síos níos cuimsithí a chur ar fail dúinn faoin tinneas, airí, leigheas agus córas éigeandála sa chás droch-tinneas. Seolfar slánú leighis chomh maith chuig na tuismitheoirí chun cead a fháil don fhoireann leigheas atá ag teastáil a thabhairt don pháiste más gá. Beidh an cinneadh deireanach ag Coláiste UISCE i gcomhairle le dochtúirí an pháiste agus tá seans go mbeadh athrú beag ag teastáil ar riachtanais an pháiste.

Taisteal go UISCE/ Árachas

An féidir le páistí a gcultacha uisce féin a thabhairt leo?

Cuireann UISCE cultacha uisce le fáil do gach duine don chúrsa. Molaimid dóibh ar mhaith leo a gculaith uisce féin a thabhairt anseo aire ceart a thabhairt don chulaith agus chun cinntiú go dtógann siad é abhaile leo.

Ní féidir le UISCE freagracht a ghlacadh as ucht earraí pearsanta a théann ar strae nó atá goidte le linn an chúrsa nó earraí atá fágtha in UISCE tareis don chúrsa a chríochnú.

An mbeidh earraí luachmhara cosúil le airgead póca/gutháin/ipod sábháilte?

Ritheann Coláiste UISCE banc chun airgead na scoláirí a chosaint agus moltar go láidir do scoláirí a chuid airgid a chur sa bhanc ag tús an chúrsa agus é a thabhairt amach go laethúil mar is gá. Baileofar earraí atá docheadaithe cosúil le ipod ar an gcéad oíche agus tabharfar ar ais iad maidin an lá imeachta. Ceadaítear téacsáil amháin ar na gutháin um thráthnóna. Baileofar na gutháin ar an oíche theachta agus tabharfar amach iad go laethúil taréis dinnéar. Molann UISCE earraí atá an luachmhar a fhágáil sa mbaile.

An mbeidh mo pháiste clúdaithe le hárachas fad is atá sé/sí in UISCE?

Moltar do scoláirí árachas pearsanta a thógáil amach roimh dóibh teacht go Coláiste UISCE ach is cinneadh roghnach é. Tá plean árachais lascainithe socraithe idir Choláiste UISCE agus Allianz. Is polasaí árachais tionóisce pearsanta timpiste 24 uair a chloig é seo a chlúdaíonn gach bille ospidéil, dochtúra agus leighis I gcás timpiste I gColáiste UISCE. Seolfar sonraí an pholasaí seo chuig na scoláirí dhá mhí roimh tús an chúrsa agus beidh na sonraí ar fáil ar an suíomh idirlín ag an am céanna. Sa chás go bhfuil gá éileamh a dhéanamh, déan teagmháil leis an oifig riaracháin in UISCE.

Cé chuige a scríobaim amach an seic?

Déan amach na seiceanna agus dréachtanna bainc do ‘Ionad Uisce Teo’. Is féidir an fuílleach táille, árachas agus táille bus uilig a chur ar an seic céanna.

Cé mhéad airgead póca a bhíonn ag teastáil?

Is ceis pearsanta é airgead póca. Tá siopa beag sa Choláiste, áít gur féidir leis na scoláirí deochanna, criospaí, seacláid, cochaill, t-léintí srl a cheannach. Ó am go chéile téann na scoláirí go dtí an Ollmhargadh áitiúla, áit gur féidir réimse forleathan táirgí a cheannach. Ritheann Coláiste UISCE banc chun airgead na scoláirí a chosaint agus moltar go láidir do scoláirí a chuid airgid a chur sa bhanc ag tús an chúrsa agus é a thabhairt amach go laethúil mar is gá.

Cén chaoi a thaistealaítear go dtí agus ar ais ó UISCE?

Cuirfear taisteal príobháideach ar fáil do scoláirí ag taisteal ó Bhaile Átha Cliath, Longfoirt agus Béal an Átha. Tá socraithe déanta dóibh atá ag taisteal ó Chorcaigh agus Luimneach córas iompar poiblí a úsáid chomh fada le Gaillimh nuair a bhuaileann siad le Bus UISCE. Seolfar socraithe taistil tríd ríomhphost thart ar dhá mhí roimh tús an chúrsa agus beidh siad le fáil ar an suíomh idirlín freisin. Bheadh UISCE faoi chomaoin agaibh a bheith curtha ar an eolas faoin modh taistil do pháiste trí sheactain roimh tús an chúrsa Gaeltachta.

Cén tomhais mála atá ceadaithe?

Chun spás sa sheomraí codlata a choiméad follamh agus mar réamhchúram aslonnú, molaimid do scoláirí málaí ilfheidhme bog a thógáil leo ionas go mbeifear in ann iad a chur faoi leaba.(circa. 900 x 400x 600 – 15kg an mála – Uasmhéid 2 mhála an scoláire).

Earraí a bheas ag teastáil in UISCE

Earraí Riachtanach
Cultacha snámha (2 más féidir)
3 x Túaille (seán túaillí más féidir)
Buataisí uisce nó seán brógaí reatha nó stocaí (neoprene más féidir) don eachtraí uisce
Barr teirmeach nó geansaí poileastar/ barr faoin gculaith uisce
Uachtar gréine (fachtóir ard)
Culaith spóirt agus brógaí reatha
Cóta báisteach agus fiestas báisteach
Análóir spártha doibh siúd le plúchadh
Sean bhrístí ghearr le caitheamh thar an gculaith uisce
Príomh-earraí
Brístí géine, T-léintí, geansaithe, barréidí lomra
Mála maisiúcháin agus earraí maisíochta
Ábhair scríobhneoireachta, Bloc páipéir A4 agus ceanglán fáinneach A4 chun nótaí a chur le chéile
Pinn, pinn dathú

Foclóir Gaeilge/Béarla
Earraí Roghnach
Ceamara, buataisí peile, uirlisí ceoil
Foirmeacha uilig agus Eolas le fáil anseo

Le linn an chúrsa

An bhfaighidh na scoláirí teastais sna heachtraí uisce?

Gheobhaidh na scoláirí leis an leibhéal riachtanach cumais agus eolas sna eachtraí agus leis an méid ama riachtanach taifeadta, teastas I seoltóireacht agus clársheoladh. Is fiú a rá go bhfuil na heachtraí uisce ag brath ar an aimsir agus ní féidir le uisce mar sin na teastais a chinntiú. Molaimid do scoláirí le cáilíochtaí roimhré na logleabhair (ISA, RYA) a thabhairt leo ar an gcúrsa. Don iarratais aonair agus teastais faoi leith is fiú teagmháil díreach a dhéanamh leis an bPríomhteagascóir.

An bhfuil fáil ar stampaí agus clúdaigh do scoláirí chun litreacha a sheoladh chuig gaolta agus cairde le linn an chúrsa?

Tá stampaí agus clúdaigh le fáil sa shiopa le linn na cúrsaí.

An féidir le scoláirí cochaill, t-léintí agus earraí cuimhneacháin UISCE a cheannach?

Tá earraí cuimhneacháin UISCE le fáil in UISCE le linn na cúrsaí nó le fáil am ar bith san ionad.

An féidir linn cuairt a thabhairt dár mac/iníon le linn an chúrsa?

Le linn cúrsa Coláiste UISCE, cruthaítear atmaisféar Gaelach. Ní mhaireann na cúrsaí ach coícís agus sa tréimhse sin ní mholaimid cuairt nach gá a thabhairt mar cuireann siad isteach ar an suíomh foghlama agus an tumoideachas. É sin ráite, ma ceapann tuismitheoirí gur gá cuairt a thabhairt is é an Satharn an lá is fearr. Is gá don Choláiste cead foirmiúil a fháil ó thuismitheoirí an pháiste ar a laghad dhá lá roimh dul amach in éineacht le cairde, caomhnóirí nó seanthuismitheoirí. Ní mór do thuismietheoirí duillín cead san oifig nuair a tá na scoláirí ag fágáil an Choláiste.

Cé mhéad a chosnaíonn an tSiúlóid agsus an Turas?

Ar lá an turais, Dé Domhnaigh de gnáth, ní bhíonn ranganna foirmiúla agus eagraíonn UISCE lá turais agus siúlóid sa cheantar. San iomlán cosnaíonn na turais seo idir busanna agus eile €10 agus caithfidh na scoláirí an táille seo a íoc le linn an chúrsa.

Céard a tharlaíonn ar an nDomhnach, an mbíonn Aifreann ar siúl?

Tá rogha ag tuismitheoirí ar an bhfoirm iarratais más maith leo go bhfreastalóidh a bpáistí ar Aifreann Caitliceach. Faoi láthair níl seirbhísí creidimh do chreidimh eile ar fáil.

Céard a tharlaíonn I gcás droch aimsir?

Feidhmíonn agus cloíann UISCE le treoracha náisiúnta ó thaobh neart na gaoithe, staid na farraige agus feisceanacht le haghaidh gach eachtra. Tá rogha leathan eachtraí talún laistigh agus lasmuigh le fáil in UISCE chomh maith.

Céard a tharlaíonn má fhágann mo pháiste éadaí srl ina d(h)iaidh?An seolfar ar ais iad?

Ní féidir le Coláiste UISCE freagracht a ghlacadh as éadaí fágtha in UISCE nó goidte le linn an chúrsa. Cinntigh go bhfuil ainm nó lipéid an scoláire ar gach éadach agus mála. Seolfar nithe sa phost ar chostas na tuismitheoirí.

Cén chaoi a roinntear na grúpaí?

Is forannta na ranganna iad na grúpaí le meascán buachaillí agus cailíní. Ag brath ar uimhreacha agus ar discréid an príomhteagascóra, roinntear na scoláirí de réir cumais scileanna eachtraí uisce.

Cén chaoi roinntear na ranganna?

Is de réir aois agus bliain scoile a roinntear na ranganna. Chomh miath leis sin, freastalaíonn chuile scoáire ar agallamh beag ar an gcéad oíche agus ag eascairt as an agallamh sin déantar iarracht mhór an scoláire a chur sa rang ceart.

Conas gur féidir liom teagmháil a dhéanamh le scoláire atá in UISCE?

Ní mholtar glaochanna gutháin as Béarla mar cuireann siad isteach ar an tumoideachas as Gaeilge agus comhdhíriú na scoláirí. Ba chóir glaochanna a choimeád chomh gearr agus a d’fhéadfaí go mór mór ag tús an chúrsa. Ní ceadaítear gutháin póca le linn an chúrsa agus dá bharr cúiseanna sláine. Baileofar iad ag tús an chúrsa agus tabharfar amach iad go laethúil ar bhonn tréimhse gearr ar mhaithe le téacsanna a sheoladh agus tabharfar ar ais iad ar an lá imeachta. I gcás práinn is feidir glaoch a chur ar an oifig.

Rialacha agus Polasaithe

Cé comh sábhailte a bhéas mo pháiste ar an uisce?

Is é UISCE an t-aon Coláiste Gaeltachta creidiúnaithe ag na forias rialaithe de na heachtraí uisce éagsúla. In UISCE, ritheann muid na heachtraí uilig ag cloí le nósanna imeachta agus don eachtra. Feidghmíonn na heachtraí uisce le cóimheas teagascóir scoláire 1:6 atá I gcásanna eachtraí áirithe cóimheas níos airde ná atá molta. Is teagascóirí cumasacha na teagascóirí uisce atá againn le taithí agus cáilíochtaí cuí ina réimse féin. Bíonn seisiúin mionteagaisc ag tús gach uile seisiúin eachtraí uisce chun cinntiú go bhfuil gach rioscmeasúnú ó thaobh cúrsaí aimsire agus riachtanais na scoláirí pléite roimh dul amach ar an uisce. Comh maith leis sin tá bail iontach ar an trealaimh atá againn atá comhaimseartha. Is féidir ceist ar bith faoi na heachtraí a chur ar an mBainisteoir Eachtraíochta.

Cén fáth nach feidir le mo pháiste a guthán a úsáid I rith an lae?

Tá úsáid gutháin póca srianta le linn cúrsaí UISCE mar cuireann siad isteach ar an suíomh foghlama agus an tumoideachas atá ar siúl. Tá siad srianta ar chúiseanna sláine chomh maith. Ní ghlacann UISCE le freagracht as earraí atá docheadaithe atá ag scoláirí le linn an chúrsa a théann ar strae.

Cén saghas maoirseoireachta a bhíonn ar siúl istoíche?

Maoirsíonn Bean an tí na scoláirí sna tithe. Maoirsíonn an príomhoide, bainisteoir feitheoireachta agus maoirseoir an chúlra na scoláirí atá ag fanacht san ionad. Fostaítear Ard-Chinnirí chun cabhrú le maoirseoireacht.

Siúlann mo pháiste agus é/í ina c(h)odladh ó am go ham. Cén saghas polasaí atá agaibh chun a s(h)áibhealtacht a chinntiú?

Déanfaidh UISCE teagmháíl le tuismitheoirí go díreach le tuilleadh eolais nuair a fhaightear eolas den tsórt seo.

Tá mo mhac/iníon ag fanacht sa Choláiste. An bhfuil na cailíní agus na buachaillí scartha óna chéile?

Tá siad scartha, cinnte. Fanann na buachaillí de gnáth sa phasáiste thíos staighre agus fanann na cailíní thuas staighre. Má tharlaíonn sé riamh go mbeidh cailíní agus buachaillí ar an urlár céanna, tá doirsí dúbailte  idir an dhá phasáiste agus bíonn maoirseoireacht géar ar siúl an t-am ar fad.

It’s a really amazing place, the staff are really helpful and understanding and they have great experience. An amazing way to spend two weeks.

Jack Robert