Cáisc

Cáisc

Tá dhá rogha ar fáil anois ar an cúrsa Cásca. Is féidir le scoláirí freastal ar an gcúrsa traidisiúnta UISCE nó ár gcúrsa Diansraith, cúrsa le béim faoi leith curtha ar an Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméaracht..

Gaeilge bheo bhríomhar i gColáiste UISCE, sprioc na cúrsa Gaeilge ná tú a chur ag caint as Gaeilge.

Bíonn an méid is fearr faoi Choláiste UISCE curthe le chéile ar an dhá chúrsa – eachtraí Gaeilge ar tír is ar mír.

Diansraith

Má tá do fhócas príomhúil ar torthaí scrúdaithe a fheabhsú agus do chuid struis scrúdaithe, a laghdú seo an cúrsa duit! Bíonn na ranganna dírithe ar riachtanais an Teastas Sóisearaigh agus na hArdteistiméireachta idir  ardleibhéal agus gnáthleibhéal. Cruthaíonn an cothromaíocht slaintiúil de dian-obair sa sheomra ranga ceangailte le gníomhaíochtaí eachtraíochta taitneamhach, suíomh dearfach ídéalach chun dul i mbun teagaisc agus foghlama agus dul chun cinn a dhéanamh.

Beidh tú muiníneach, úr agus díograiseach ag filleadh ar scoil don scoil-téarma nua taréis duit an cúrsa seo a dhéanamh.

Íslítear uimhreacha ar an gCúrsa Cásca chun ard aonair a chinntiú, rud chiallaíonn go mbíonn timpeallacht pearsanta foghlama ar an suíomh.

Ó 2012 bronntar 40% de mharcanna na hAirdteiste Gaeilge ar an scrúdú béil.

Is ar an scrúdú cluastuisceana, scrúdú béil agus páipéar 1 agus 2 atá an Cúrsa Diansraith dírithe agus dá bharr is é an cúrsa ceart dóibh atá ag dul i mbun scrúdaithe stáit i mbliana. Tugann chuile scoláire faoi scrúdú bréige béil agus téann tuairisc ais-eolais abhaile leo ag cur síos ar na laigeachtaí agus láidreachtaí atá acu.

Taréis dúinn dul i gcomhairle le scrúdaitheoirí Stáit, tagann an siollabas atá againn go díreach leis an siollabas stáit agus mar sin tuigeann muid na dúshláin agus riachtanais a bhaineann le marcanna ard a bhaint amach ag an leibhéal sóisearach agus sinsearach.

It’s a really amazing place, the staff are really helpful and understanding and they have great experience. An amazing way to spend two weeks.

Jack Robert