Cliaint Corporáidigh

 

Is í do fhoireann an sóchmhainn is tábhachtaí atá agat i go ghnó. Is iad na daoine atá ag obair duit an ceann tiomána ar mhaithe do ghnó. Creidimid in UISCE gurb  í an chumarsáid an eocharthoisc ag tógáil foirne rathúil  agus le gnó  a chur ag bláth.

Cuirimid pacáistí speisialta dírithe ar tógáil foirne corporáideach agus cúrsaí eachtraíochta do ghnóthaí agus instiúidí triú leibheál. Is iad na spriocanna atá ag baint leis na cúrsaí seo ná feabhas a chur ar obair foirne, feabhas a chur ar chúrsaí cumarsáide agus cúrsaí muiníne agus scileanna ceannaireachta a fhoghlaim.

Spreagann gach uile eachtra ar tír agus ar muir imreoirí foirne céim a thógáil in airde chun a f(h)oireann a threorú chun tosaigh, fadhbanna a réiteach, agus muinín a bheith acu as a gcéile. Bíonn tiomantas, crógacht, fócas agus comhdhíriú de dhíth ag na gníomhaíochtaí eachtraíochta atá againn. Tógtar ar ais go dtí an áit oibre na scileanna seo agus cuirtear i bhfeidhm iad.

Ceadaíonn na heachtraí éagsúla atá le fáil soisialú, spraoi agus suaimhneas.

Tá traenáil faoi leith ag na teagascóirí uisce agus na múinteoirí ar conas na scileanna saoil seo a cheangail leis na heachtraí uilig.

Ritheann na cúrsaí seo ó Mheán Fómhair go Bealtaine agus breathann an treimhse ama ar mianta agus riachtanais an ghrúpa.

Déan teagmháil le Roisin ag roisin@uisce.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Academically my son’s Irish improved tremendously and he found the sporting experiences both challenging and rewarding

Clare Fallon, Gaillimh