Éiteas agus Fís UISCE

Gaeilge Bheo Bhríomhar!

Bíonn foireann UISCE ag comh-oibriú le chéile chun:

  • Atmaisféar sábháilte, dearfach, taitneamhach, oideachasúil agus Gaeilge a chruthú.
  • Cabhair a thabhairt do scoláirí forbairt pearsanta a dheanamh i mbealach dearfach agus taitneamahch trí mheán na Gaeilge.
  • Fealsúnacht meas a shaothrú i leith daoine, Gaeilge, ár gcultúr agus ár timpeallach
  • Ranganna spraíúil agus idirghníomhach a eagrú  i mbealach proifisiúnta agus sábháilte. Run modern, healthy, enjoyable activities both on water and on land
  • An caighdeán is fearr a bhaint amach i ngach gné den ghnó agus riachtanais an chustaiméara a chur chun tosaigh i gcónaí.
  • Timpeallacht tairbheach agus taitneamhach  do fhoireann UISCE a shaothrú chun gaol dearfach a fhorbairt.
  • Rath a bheith ar an gnó Gaeltachta, bunaithe ar na prionsabail de trádáil chóir, agus luach airgid a thabhairt i gcónaí.

Each year I came home bursting with self confidence, amazing memories, heaps of new friends and of course a WHOLE new outlook grasp on the Irish language.

Aaron Kelly