Scileanna Seoltóireachta

Cúrsa Feabhsaitheora

Spás: 6 SpásannaSheoltóireacht

Le linn an chúrsa seo, foghlaimeoidh tú conas dul i mbun seoltóireachta leat féin i ngaoth éadroim. Beidh seisear sa ranga leat. Tabharfar teagasc do scoláirí ar gach gné den shiollabas ‘Tús seoltóireachta’ agus ‘Scileanna bunúsacha’ de chuid an ISA (Irish Sailing Association). Clúdófar an oiread modúl as gach scéim agus is féidir. Síneofar logleabhair agus bronnfar teastais ag deireadh an chúrsa.

Is trí mheán na Gaeilge a reachtáltar an cúrsa seo agus dá réir sin, tá leibhéal Gaeilge éigin mar riachtanas ag na scoláirí. Ní bheidh na scoláirí ag freastal ar ranganna Gaeilge ar an gcúrsa seo.

Academically my son’s Irish improved tremendously and he found the sporting experiences both challenging and rewarding

Clare Fallon, Gaillimh