Leibhéal 1 – Cúrsa Ceannaireachta

Dates: 19/7/2023 – 02/8/2023

Film Production at USICE

Is dírithe dóibh siúd le ard-caighdeán sa Ghaeilge agus grá don teanga cheana féin. An sprioc atá ann ná do scileanna ceannaireachta, cumarsáide agus féin-muiníne a fhorbairt. Mar is gnath ar chúrsa UISCE, beidh eachtraí éagsúla ar muir is ar tír ar fáil ar an gcúrsa seo: Seoltóireacht, Clársheoladh, Caigheacáil, Tonnmharcaíocht chomh maiht le céilithe agus an cómórtas amhránaíocht. Mothóidh tú athnuaite agus úr san fharraige agus réidh do na dúshlain ós do chomhair.

An bhfreastalaínn tú ar Ghaelcholáiste nó an as an nGaeltacht thú?

Siollabas agus Spriocanna an chúrsa.

An sprioc atá ag an gcúrsa seo ná chun scileanna Gaeilgeoirí óga na tíre a fhorbairt ionas go mbeidh sé ar chumas acu;

  • Seasamh amach ón slua
  • A bheith mar cheannaire
  • Scileanna a fhorbairt
  • Féin-muinín a fheabhsú
  • Eachtraí uisce a thriáill
  • Forbairt pearsanta, cumarsáid agus féin-muinín mar eochar-ghnéithe an chúrsa.
  • Cúrsa léiriú scannán mar chuid den mhodúil Film “Gaeilge is an Techneolaíocht”
  • Agallamh iontrála riachtanach

An gcomhlíonann tú na crítéir?

  •  An bhfuil tú idir 14 agus 16 bliain d’aois?
  • An bhfuil tú i nGaelcholáiste nó an as an nGaeltacht thú?

It’s a really amazing place, the staff are really helpful and understanding and they have great experience. An amazing way to spend two weeks.

Jack Robert