Leibhéal 3 – Ardchinnirí Sinsearacha/Teagascóirí/Maoirseoir Oíche

Dearaíodh an cúrsa seo chun scoláirí/Ard-Chinnirí a thraenáil le bheith mar chuid den fhoireann Maoirseoireachta in UISCE. Seo céim a 3 sa chlár cheannaireachta. Cruthaíodh an cúrsa seo go speisialta chun traenáil a chur ar fáil do gach duine ar na scileanna cuí chun aire ceart a thabhairt do na scoláirí Gaeltachta agus an caighdeán a choiméad ard sa Choláiste.

An Ról

Bíonn ról tábhachtach chun na cúrsaí a rith ag gach ball foirne UISCE. Bíonn na Maoirseoirí páirteach le fadhbanna a réiteach, maoirseoireacht a dhéanamh agus timpeallacht sábháilteacht a chruthú do na scoláirí.  Tá ról lárnach ag Maoirseoirí tacaíocht a thabhairt don phríomhoide cúrsa rathúil a rith. Cinntíonn siad go bhfuil disciplín curtha i bhfeidhm agus go bhfuil caighdeán ard Gaeilge i bhfeidhm timpeall an ionaid an t-am go léir.

Déanann na Maoirseoirí an ceangal idir na scoláirí agus foireann san ionad. Tuairiscíonn siad don phríomhoide go laethúil don chúrsa ar fad.

 Siollabas agus Spriocanna an Chúrsa

 • Traenáil Bad Innill Léibhéal 2
 • Cúrsa Garchabhair agus sábháilteacht dóiteáin
 • Cúrsa Cúram leanaí agus frith-bhulaíocht
 • Scileanna agallaimh agus CV
 • Ceardlanna ceannaireachta
 • Traenáil praicticiúla san eachtraí uisce
 • Scileanna idirphearsanta agus féin-muinín a fheabhsú
 • Scileanna ceannaireachta nua a fhorbairt
 • Fadhbréiteach a chleachtadh
 • An bhfuil tú 18 mbliain d’aois ar a laghad?
 • An bhfuil caighdeán ard Gaeilge agat?
 • An bhfuil tú paiseanta faoi na heachtraí uisce?
 • An bhfuil bliain san Ollscoil déanta agat?

 An gcomhlíonann tú na crítéir?

Caithfear bliain a bheith déanta agat in institúid triú leibhéal nó bliain taithí oibre déanta agat chun fostaíocht a fháil mar Mhaoirseoir in UISCE.

Dátaí

Reachtáiltear an cúrsa le linn an sos lár-téarma. Tá áiteanna teorannta ar an gcúrsa. Tá sé riachtanach áit a chur san áireamh go luath chun díomá a sheachaint.

It’s a really amazing place, the staff are really helpful and understanding and they have great experience. An amazing way to spend two weeks.

Jack Robert