Forbairt Pearsanta

Ciarán CEO of UISCE“Is féidir a ra gan aon amhras go raibh Ciarán míréireach agus é ina dhéagóir ……” Ciaráns Mam Máirín

É sin ráite, taréis dó intéirneacht cabhlaigh a dhéanamh déanach ian dhéaga agus traenáil an oifigigh a dhéanamh agus e ina fhichidí chomh maith le traenáil pílota agus teagascóir eitilte fite fuaite le cúrsaí eachtraíochta agus cúrsaí san fhorbairt pearsanta, is feidir a rá go cinnte go bhfuair Ciarán nochtadh sa réimse forbairt pearsanta agus cúrsaí tógail muiníne le spéis faoi leith aige iontu.

Ag aois 26, bronnadh an duais Uachtaráin óir ar Chiarán as ucht a chuid oibre ar champa eachtraíochta do dhaoine faoi mhíchumais a fhorbairt le Cheshire Homes i measc nithe eile.

Chreid Ciarán i gcónaí go bhfuil dearcadh dearfach, ‘is féidir’  chomh maith leis an rud is fearr a fheiceáil i ndaoine criticiúil chun saol sásamh rathúil a bhaint amach. Déanann sé iarracht an fhealsúnacht sin a cheangail isteach i luachanna UISCE agus ar chúrsa UISCE.

Anuas ar mhúineadh na Gaeilge, feictear dúinn go bhfuil an forbairt pearsanta chomh maith le riachtanais mothúchánach an duine mar spriocanna chomhlántach. Tá na heachtraí atá againn dearaithe chun féin muinín a fhorbairt i scoláirí chomh maith le scileanna ceannaireachta.

Bíonn tiomántas, díograis agus athléimneacht de dhíth ar na heachtraí uisce agus cuireann siad féin-muinín chun cinn. Ceadaíonn ár n-eachtraí oíche meascú sóisialta agus deis scíth a liginn.

Is é Meas fealsúnacht mhór eile a chuireann muid chun cinn in UISCE.

Eisíodh cláir teilifíse le déanaí a chur na buntáistí a bhaineann le eachtrí uisce chun cinn i reimse forbairt pearsanta an déagóra (Teenagers in the Wild le David Coleman). Léiríonn taighde sa réimse go bhfuil dhá oireadh an tábhacht bainteach le éirim mothúnchánach agus scileanna soisialta ná IQ agus éirim acadúla chun a bheith rathúil sa saol, san áit oibre agus i scileanna agus cumas ceannaireachta. (Daniel Goleman, Phd).

Táimd taréis ár gcoras disciplíneach dearfach a bhunú timpeall an choicheap MEAS.

.

Meas riost banda

Le linn dóibh a bheith in UISCE, tugtar deis do scoláirí go laethúil cártaí glasa agua rostbhandaí MEAS a shaothrú in a gcuid iompair agus iarrachtaí leis an teanga. Cuireann an córas dearfach MEAS béim ar an rud dearfach in ionad an diúltach agus cabhraíonn sé ard agus aitheantas a tharraingt ar scoláirí a léiríonn na tréithe dearfacha seo ar na cúrsaí in UISCE.

Each year I came home bursting with self confidence, amazing memories, heaps of new friends and of course a WHOLE new outlook grasp on the Irish language.

Aaron Kelly