Idirbhliain

Dreapadóireacht Tuigeann muid an obair mhór atá i gceist do mhúinteoirí, grúpa scoláire a thabhairt ar turas scoile. An sprioc atá againn ná go mbeidh an turas gan stró ó thús an go deireadh. Oibreoidh muid leat chun an turas scoile is fearr ó thaobh do riachtanais agus buiséad a chur ar fail.

Anuas ar an eispearas agus an mór-éileamh atá ar an ionad eachtraíochta Gaeilge, tá Coláiste UISCE taréis paiceáistí scoile éagsúla a fhorbairt. Is suíomh thar barr UISCE do turas scoile idirbliana. Cuireann muid cúrsaí spraíúla, idirghníomhach go síoraí ar siúl i dtimpeallachta dearfach praicticiúla Baineann oideachas lasmuigh cuspóirí foghlama amach nach féidir a dhéanamh sa sheomra ranga traidisiúnta.Cabhraíonn na heachtraí le scoláirí freagracht a ghlacadh as a gcuid foghlama fein agus cinntí.  Forbraítear gaolta le linn an turas idirbliana, tíd éispearas roinnte agus bristear bacainní ar bith a bhí ann roimh an turas. Ceanglaíonn gach turas scoile na heachtraí ar muir leis na heachtraí ar tír, oideachas chomhshaoil, ranganna Gaeilge agus scileanna saoil. Bíonn na heachtraí uilig ag dul ar aghaidh i suíomh dearfach foghlama. ‘Gaeilge bheo bhríomhar’ an mana atá againn agus eochar eilimint don oideachas lasmuigh.  All activities take place in a positive learning environment. Tá rogha teastais creidiúnaithe náisiúnta a fháil ón gcumann seoltóireachta, Clársheoladh agus Tonnmharcaíochta na hÉireann. Tugann an eachtra beocht don teanga agus spreagann sé daoine óga a nguth féin a fháil taobh thiar líon sábháilte an Bhéarla.

Eachtraí le fáil

  • Eachtraí uisce  – Seoltóireacht, Clársheoladh, Tonnmharcaíocht, Caigheacáil (cóimheas 1:6)
  • Léim ón gCé, dúshláin tógáil foirne – tógáil rafta, treadóireacht, rásaí bacainne srl
  • Boghdóireacht agus dreapadóireacht
  • Eachtraí Gaisce
  • Ranganna Gaeilge spraíúla
  • Oideachas chomhshaoil

Turas Gaeltachta

Is féidir do chúrsa fein a roghnú chun freastal ar do riachtanais. Bíonn tumoideachas le fail nó blas Gaeilge amháin. Bíonn na heachtraí uisce, na gníomhaíochtaí eachtraíochta, dreapadóireacht, eachtraí oíche agus ceilothe trí mheán na Gaeilge. Ba bhreá linn an cúrsa is fearr a chur le chéile duit. Tá timpeallacht dearfach foghlama againn a ceadaíonn do scolairí a gcuid Gaeilge a chleachtadh le linn an lae. Spreagann muid scoláirí chun cur lena bhfoclóir, ceisteanna a chur agus comhrá a dhéanamh lena gcomhpháiritithe as Gaeilge. Is iad na heachtraí uisce a bhéas tarraignteach do dhaoine áirithe agus an teanga do dhaoine eile ach beidh rud do chách in UISCE!

Cláir GAISCE

Tacaíonn UISCE le daoine óga an duais Gaisce a bhaint amach leis an ‘Dúshlán eachtraíochta – sluaíocht ar chos, ar churach, ar rothar nó ar chapall’.

Is féidir le UISCE sluaíocht ar chos do ghrúpa mór agus an sluaíocht ar churach le grúpaí níos lú. Á rogha an clár Gaisce a dhéanamh leis fein nó mar chuid de turas scoile. Tuilleadh eolais faoi Gaisce le fáil ag  www.gaisce.ie.

Cuir glaoch orainn chun comhairliúhain faoi turais scoile a fháil ar 097-82473 nó roisin@uisce.ie.

Academically my son’s Irish improved tremendously and he found the sporting experiences both challenging and rewarding

Clare Fallon, Gaillimh