Folúntais

Príomhfheidhmeannach UISCE

Beidh Príomhfheidhmeannach UISCE agus an Bainisteoir Stiúrtha ag obair as lámh a chéile chun an comhlacht a stiúradh agus an gnó a fhorbairt

Is duine dearfach, tiomanta, lán le fuinneamh a bhfuil eagraithe agus compordach ag obair ar shuíomh gnóthach, atá de dhíth. Ní mór ardscileanna cumarsáide, idirphearsanta agus sóisialta a bheith aige/aici le cur amach suntasach aige/aici ar an gcaoi le tabhairt faoi fadhbanna a réiteach ar bhonn tomhaiste anailíseach. Tá ardscileanna bainistíocht daonna riachtanach.

Cur Síos agus Próifíl Idéalach

Seol d’iarratas le CV chuig: lrussell@recruitisland.ie roimh an 5ú Iúil 2019

Leasbhainisteoir Oideachais

Is post dúshlánach agus freagrach é seo. Beidh an Leasbhainisteoir Oideachais ag obair faoi stiúir an Bhainisteora Oideachais. Tá réimse leathan dualgas i gceist leis an bpost; freagracht as tacú leis an bhfoireann teagaisc agus polasaithe an Choláiste (cúram leanaí ach go háirithe) a chur i bhfeidhm go héifeachtach le linn na gcúrsaí Gaeilge.

Is duine dearfach, tiomanta, lán le fuinneamh a bhfuil eagraithe agus compordach ag obair ar shuíomh gnóthach atá de dhíth. Tá ardscileanna riaracháin riachtanach agus caithfidh taithí a bheith aige/aici ag déileáil le déagóirí agus lena dtuismitheoirí. Ní mór ardscileanna cumarsáide, idirphearsanta agus sóisialta a bheith aige/aici le cur amach suntasach aige/aici ar an gcaoi le tabhairt faoi fhadhbanna a réiteach ar bhonn tomhaiste anailíseach.

Cur Síos agus Próifíl Idéalach

Seol CV agus litir cludaithe chuig: maire@uisce.ie roimh 12ú Iúil 2019

Academically my son’s Irish improved tremendously and he found the sporting experiences both challenging and rewarding

Clare Fallon, Gaillimh