Folúntais

1. Príomh Cócaire/Head Chef

Coláiste UISCE requires a self -motivated, enthusiastic, professional, friendly chef with experience in a professional kitchen to join the kitchen department in its’ Adventure centre in Elly Bay, Belmullet, Co. Mayo. Excellent organizational, communication and office skills are required, a strong knowledge of Irish is beneficial.

Essential Requirements:

 • Advanced HACCP
 • Must have 5 years’ experience as a chef/cook and at least 2 years Head Chef experience.
 • Competent in use Microsoft Office package.
 • Excellent interpersonal skills and the ability to work in a team environment.
 • Download full job spec. here.

Send a CV and cover letter to jobs@uisce.ie

2. Feidhmeannach Oibriúcháin

Príomh-aidhm an róil seo ná cinntiú go bhfuil riachtanais na ngrúpaí á sholáthar agus go bhfuil sásamh an chustaiméara bainte amach. Tá an feidhmeannach seo freagrach as riarachán, eagrúchán agus lóistíocht na gcúrsaí do gach grúpa a thagann ar chuairt ag an ionad. Mar chuid den phost seo beidh ar an bhfeidhmeannach féilire tréimhse eachtraíochta UISCE a líonadh tríd teagmháil a dhéanamh le grúpa óige nua, scoileanna nua agus tríd fóinsí gnó eile a lorg.

Riachtanais

 • Líofacht Ghaeilge
 • Scileanna an-mhaithe cumarsáide agus óstála
 • Táithí le Excel agus Word
 • Tuille eolas anseo

Sheol CV agus cludach litir chuig jobs@uisce.ie

3. Leasbhainisteoir Riaracháin Lánaimseartha

Is post fíor-thábhachtach, aireach agus dúshlánach é post an rúnaí. Ba chóir go mbeadh an té atá sa phost seo ábalta bheith solúbtha i gcónaí agus dúil mhór acu sa phost. Tá ana cuid freagrachtaí anuas ar dhualgaisí ag an nduine seo. Tá réimse leathan de scileanna de dhíth na cinn is tábhachtaí thíosluaite:

 • Solúbtha laethanta oibre; oibriú de réir rota le Satharn agus Domhnach san áireamh
 • Fáilteach roimh chustaiméirí ar an nguthán agus san oifig
 • Scileanna Cumarsáide
 • Scileanna Riaracháin agus Uimhriúil
 • Scileanna Margaíochta agus Díolacháin
 • Scileanna Gaeilge labhartha agus scríofa
 • Scileanna Gutháin
 • Tuille eolas anseo

Sheol CV agus cludach litir chuig jobs@uisce.ie

Each year I came home bursting with self confidence, amazing memories, heaps of new friends and of course a WHOLE new outlook grasp on the Irish language.

Aaron Kelly