Jobs

1. Folúntas do Bhainisteoir Oideachais / Coláiste Uisce are recruiting a full-time Education Manager.

Is post dúshlánach, freagrach in Ionad Eachtraíochta Gaeilge UISCE.  Tá an post seo lonnaithe i gcroí-lár Gaeltacht Mhaigh Eo. Is post lán-aimseartha buan atá i gceist.

Tá réimse leathan dualgais i gceist don Bhainisteoir Oideachais, san áireamh; freagracht as Polasaí Gaeilge a chur i bhfeidhm san Ionad agus sa cheantar, Cúrsaí Gaeltachta a reachtáil agus a rith go héifeachtach, foireann oideachais a bhainistiú, seirbhísí riaracháin agus custaiméara chomh maith le plean gnó a fhorbairt agus tionscnaimh faoi leith a bhainistiú.

Riachtanais Riachtanach:

 • Líofacht sa Ghaeilge
 • Céim triú leibhéal (NFQ leibhéal 7 +)
 • Scileanna scríobhneoireachta den scoth i nGaeilge agus i mBéarla
 • Taithí 3 bliana bainistíochta
 • Scileanna Ríomhaireachta den scoth
 • Taithí ag bainistiú buiséadaí
 • Carr féin le ceadúnas iomlán glan
 • Scileanna idirphearsanta agus ceannaireachta maithe agus ard-scileanna cumarsáide

Riachtanais Inmhianaithe:

 •  Ceim sa Ghaeilge
 • Cáilíocht san oideachas
 • Scileanna eagrúcháin
 • Éifeachtach ag bainistiú struis
 • Scileanna ball foirne den scoth
 • Scileanna stráitéiseach i gcúrsaí gnó
 • Bainisteoir maith ama
 • Tuilleadh eolais anseo

CV agus litir iarratais chuig jobs@uisce.ie roimh an 24/01/2022

 

2. Folúntas do Rúnaí Páirtaimsire/ Lánaimsire i gColáiste UISCE/ Coláiste Uisce are recruiting a part/ full-time receptionist.

Tá folúntas do Rúnaí i gColáiste Uisce. Duine fuinneamhach díograiseach le cáilíochtaí agus le líofacht sa Ghaeilge atá á lorg chun an post seo a líonadh.

Is post fíorthábhachtach, dúshlánach é post an rúnaí le roinnt mhaith dualgaisí. Ní mór don duine a ghlacfaidh an post a bheith solúbtha agus suim mhór aige/aici ann.

Dualgais Ghinearálta

 • Fón a fhreagairt, fiosrúcháin a láimhseáil agus íomhá dhearfach phroifisiúnta an choláiste a chinntiú i gcónaí
 • Mic léinn, tuismitheoirí agus custaiméirí eile a shásamh agus iad a chur ar a suaimhneas go ndearna siad an cinneadh ceart ag roghnú U.I.S.C.E
 • Teachtaireachtaí a ghlacadh agus an post a phróiseáil go laethúil
 • Cumarsáid a chinntiú idir an rúnaí, an bainisteoir oifige agus an chuid eile d’fhoireann U.I.S.C.E.
 • Dualgais an bhainisteora margaíochta agus fógraíochta a chomhlíonadh nuair atá gá leis, ach go háirithe nuair ata éileamh ar na cúrsaí
 • Seirbhís den céad scoth a chur ar fáil.
 • Gaeilge a úsáid mar ghnáththeanga na hoifige i gcónaí
 • Tacaíocht a thabhairt don fhoireann le linn na cúrsaí
 • An bainisteoir riaracháin a choinneáil cothrom le dáta maidir le heolas tábhachtach a thagann chun solais m.sh fadhbanna nó ábhar imní a phlé
 • An oifig a riaradh ar bhealach éifeachtach éifeachtúil
 • Tuilleadh eolais anseo

Seol do C.V. roimh 11/02/22 chuig:  jobs@uisce.ie, 097-82111, www.uisce.ie

Send your CV to: jobs@uisce.ie, closing date 11/02/22

Academically my son’s Irish improved tremendously and he found the sporting experiences both challenging and rewarding

Clare Fallon, Gaillimh