Jobs

1. Príomh Cócaire/Head Chef

Coláiste UISCE requires a self -motivated, enthusiastic, professional, friendly chef with experience in a professional kitchen to join the kitchen department in its’ Adventure centre in Elly Bay, Belmullet, Co. Mayo. Excellent organizational, communication and office skills are required, a strong knowledge of Irish is beneficial.

Essential Requirements:

 • Advanced HACCP
 • Must have 5 years’ experience as a chef/cook and at least 2 years Head Chef experience.
 • Competent in use Microsoft Office package.
 • Excellent interpersonal skills and the ability to work in a team environment.
 • Download full job spec. here.

Send a CV and cover letter to jobs@uisce.ie

2. Bainisteoir Oibriúcháin

Príomh-aidhm an róil seo ná cinntiú go bhfuil riachtanais na ngrúpaí á sholáthar agus go bhfuil sásamh an chustaiméara bainte amach. Tá an feidhmeannach seo freagrach as riarachán, eagrúchán agus lóistíocht na gcúrsaí do gach grúpa a thagann ar chuairt ag an ionad. Mar chuid den phost seo beidh ar an bhfeidhmeannach féilire tréimhse eachtraíochta UISCE a líonadh tríd teagmháil a dhéanamh le grúpa óige nua, scoileanna nua agus tríd fóinsí gnó eile a lorg.

Riachtanais

 • Líofacht Ghaeilge
 • Scileanna an-mhaithe cumarsáide agus óstála
 • Táithí le Excel agus Word
 • Tuille eolas anseo

Sheol CV agus cludach litir chuig jobs@uisce.ie

3. Runaí

Is post fíor-thábhachtach, aireach agus dúshlánach é post an rúnaí. Ba chóir go mbeadh an té atá sa phost seo ábalta bheith solúbtha i gcónaí agus dúil mhór acu sa phost. Tá ana cuid freagrachtaí anuas ar dhualgaisí ag an nduine seo. Tá réimse leathan de scileanna de dhíth na cinn is tábhachtaí thíosluaite:

 • Solúbtha laethanta oibre; oibriú de réir rota le Satharn agus Domhnach san áireamh
 • Fáilteach roimh chustaiméirí ar an nguthán agus san oifig
 • Scileanna Cumarsáide
 • Scileanna Riaracháin agus Uimhriúil
 • Scileanna Margaíochta agus Díolacháin
 • Scileanna Gaeilge labhartha agus scríofa
 • Scileanna Gutháin
 • Tuille eolas anseo

Sheol CV agus cludach litir chuig jobs@uisce.ie

4. Bainisteoir Ti/House Manager

Tá an Bainisteoir Tí i gceannas muintir na choláiste atá ag fanacht ar an suíomh.

Caithfidh an Bainisteoir Tí cintiú a dhéanamh ar sabhaltach agus sláinte na ndaltaí. Déanann an Bainisteoir Tí bainistíocht ar foireann na Maoirseoirí chun cintiú go bhfuil feitheoireacht gníomhach ar súil i gconaí. Caithfidh an Bainisteoir Tí seic a dheanamh nach bhfuil aon ait le daltaí gan maoirseoir agus cinntiú go bhfuil foireann na Maoirseoirí ag leanúint an rota feitheoireachta (i rith lón)

Deanánn an Bainistoir Tí cinnte go bhfuil fhios ag na maoirseorí cé atá freagrach as, Eg.  Siopa, Bus, Leigheas, Pasáiste. Caithfidh an Bainisteoir Tí fáil amach, ón bhfoireann MO, cad atá ar súil ar an cúrsa iomlán, cosúil le fadhbanna atá ag teacht suas nó daoine atá tinn.

Tuille eolas anseo:

Sheol CV agus cludach litir chuig jobs@uisce.ie

Each year I came home bursting with self confidence, amazing memories, heaps of new friends and of course a WHOLE new outlook grasp on the Irish language.

Aaron Kelly