Jobs

1. Runaí

Is post fíor-thábhachtach, aireach agus dúshlánach é post an rúnaí. Ba chóir go mbeadh an té atá sa phost seo ábalta bheith solúbtha i gcónaí agus dúil mhór acu sa phost. Tá ana cuid freagrachtaí anuas ar dhualgaisí ag an nduine seo. Tá réimse leathan de scileanna de dhíth na cinn is tábhachtaí thíosluaite:

  • Solúbtha laethanta oibre; oibriú de réir rota le Satharn agus Domhnach san áireamh
  • Fáilteach roimh chustaiméirí ar an nguthán agus san oifig
  • Scileanna Cumarsáide
  • Scileanna Riaracháin agus Uimhriúil
  • Scileanna Margaíochta agus Díolacháin
  • Scileanna Gaeilge labhartha agus scríofa
  • Scileanna Gutháin
  • Tuille eolas anseo

Sheol CV agus cludach litir chuig jobs@uisce.ie

2. Bainisteoir Ti/House Manager

Tá an Bainisteoir Tí i gceannas muintir na choláiste atá ag fanacht ar an suíomh.

Caithfidh an Bainisteoir Tí cintiú a dhéanamh ar sabhaltach agus sláinte na ndaltaí. Déanann an Bainisteoir Tí bainistíocht ar foireann na Maoirseoirí chun cintiú go bhfuil feitheoireacht gníomhach ar súil i gconaí. Caithfidh an Bainisteoir Tí seic a dheanamh nach bhfuil aon ait le daltaí gan maoirseoir agus cinntiú go bhfuil foireann na Maoirseoirí ag leanúint an rota feitheoireachta (i rith lón)

Deanánn an Bainistoir Tí cinnte go bhfuil fhios ag na maoirseorí cé atá freagrach as, Eg.  Siopa, Bus, Leigheas, Pasáiste. Caithfidh an Bainisteoir Tí fáil amach, ón bhfoireann MO, cad atá ar súil ar an cúrsa iomlán, cosúil le fadhbanna atá ag teacht suas nó daoine atá tinn.

Tuille eolas anseo:

Sheol CV agus cludach litir chuig jobs@uisce.ie

It’s a really amazing place, the staff are really helpful and understanding and they have great experience. An amazing way to spend two weeks.

Jack Robert