An mbeidh earraí luachmhara cosúil le airgead póca/gutháin/ipod sábháilte?

Posted by on Oct 27, 2018

Ritheann Coláiste UISCE banc chun airgead na scoláirí a chosaint agus moltar go láidir do scoláirí a chuid airgid a chur sa bhanc ag tús an chúrsa agus é a thabhairt amach go laethúil mar is gá. Baileofar earraí atá docheadaithe cosúil le ipod ar an gcéad oíche agus tabharfar ar ais iad maidin an lá imeachta. Ceadaítear téacsáil amháin ar na gutháin um thráthnóna. Baileofar na gutháin ar an...

Read More

Cé mhéad airgead póca a bhíonn ag teastáil?

Posted by on Oct 27, 2018

Is ceis pearsanta é airgead póca. Tá siopa beag sa Choláiste, áít gur féidir leis na scoláirí deochanna, criospaí, seacláid, cochaill, t-léintí srl a cheannach. Ó am go chéile téann na scoláirí go dtí an Ollmhargadh áitiúla, áit gur féidir réimse forleathan táirgí a cheannach. Ritheann Coláiste UISCE banc chun airgead na scoláirí a chosaint agus moltar go láidir do scoláirí a chuid airgid a chur...

Read More

An mbeidh mo pháiste clúdaithe le hárachas fad is atá sé/sí in UISCE?

Posted by on Oct 27, 2018

Moltar do scoláirí árachas pearsanta a thógáil amach roimh dóibh teacht go Coláiste UISCE ach is cinneadh roghnach é. Tá plean árachais lascainithe socraithe idir Choláiste UISCE agus Allianz. Is polasaí árachais tionóisce pearsanta timpiste 24 uair a chloig é seo a chlúdaíonn gach bille ospidéil, dochtúra agus leighis I gcás timpiste I gColáiste UISCE. Seolfar sonraí an pholasaí seo chuig na...

Read More

Cén chaoi a thaistealaítear go dtí agus ar ais ó UISCE?

Posted by on Oct 27, 2018

Cuirfear taisteal príobháideach ar fáil do scoláirí ag taisteal ó Bhaile Átha Cliath, Longfoirt agus Béal an Átha. Tá socraithe déanta dóibh atá ag taisteal ó Chorcaigh agus Luimneach córas iompar poiblí a úsáid chomh fada le Gaillimh nuair a bhuaileann siad le Bus UISCE. Seolfar socraithe taistil tríd ríomhphost thart ar dhá mhí roimh tús an chúrsa agus beidh siad le fáil ar an suíomh idirlín...

Read More