Cén saghas maoirseoireachta a bhíonn ar siúl istoíche?

Posted by on Oct 27, 2018

Maoirsíonn Bean an tí na scoláirí sna tithe. Maoirsíonn an príomhoide, bainisteoir feitheoireachta agus maoirseoir an chúlra na scoláirí atá ag fanacht san ionad. Fostaítear Ard-Chinnirí chun cabhrú le maoirseoireacht.