Céard a tharlaíonn má fhágann mo pháiste éadaí srl ina d(h)iaidh?An seolfar ar ais iad?

Posted by on Oct 27, 2018

Ní féidir le Coláiste UISCE freagracht a ghlacadh as éadaí fágtha in UISCE nó goidte le linn an chúrsa. Cinntigh go bhfuil ainm nó lipéid an scoláire ar gach éadach agus mála. Seolfar nithe sa phost ar chostas na tuismitheoirí.