Céard a tharlaíonn I gcás droch aimsir?

Posted by on Oct 27, 2018

Feidhmíonn agus cloíann UISCE le treoracha náisiúnta ó thaobh neart na gaoithe, staid na farraige agus feisceanacht le haghaidh gach eachtra. Tá rogha leathan eachtraí talún laistigh agus lasmuigh le fáil in UISCE chomh maith.