An féidir linn cuairt a thabhairt dár mac/iníon le linn an chúrsa?

Posted by on Oct 27, 2018

Le linn cúrsa Coláiste UISCE, cruthaítear atmaisféar Gaelach. Ní mhaireann na cúrsaí ach coícís agus sa tréimhse sin ní mholaimid cuairt nach gá a thabhairt mar cuireann siad isteach ar an suíomh foghlama agus an tumoideachas. É sin ráite, ma ceapann tuismitheoirí gur gá cuairt a thabhairt is é an Satharn an lá is fearr. Is gá don Choláiste cead foirmiúil a fháil ó thuismitheoirí an pháiste ar a laghad dhá lá roimh dul amach in éineacht le cairde, caomhnóirí nó seanthuismitheoirí. Ní mór do thuismietheoirí duillín cead san oifig nuair a tá na scoláirí ag fágáil an Choláiste.