An féidir le páistí a gcultacha uisce féin a thabhairt leo?

Posted by on Oct 27, 2018

Cuireann UISCE cultacha uisce le fáil do gach duine don chúrsa. Molaimid dóibh ar mhaith leo a gculaith uisce féin a thabhairt anseo aire ceart a thabhairt don chulaith agus chun cinntiú go dtógann siad é abhaile leo.

Ní féidir le UISCE freagracht a ghlacadh as ucht earraí pearsanta a théann ar strae nó atá goidte le linn an chúrsa nó earraí atá fágtha in UISCE tareis don chúrsa a chríochnú.