Student Teachers

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

Tabharfaidh an cúrsa seo taithí luachmhar duit, a bheith ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht chomh maith le deis do chuid scileanna teanga, múinteoireachta agus sóisialta a fheabhsú.

Coláiste UISCE cén fáth?

  • Foireann & Suíomh Gaelach, dearfach & spraíúil!
  • Leabhar Saothair agus Leabhar Gramadaí saor in aisce!
  • Béim ar an ngramadach agus an Ghaeilge bheo!
  • Gaeilge ar ardchaighdeán!

Ranganna Teagaisc – Seisiúin na Maidine & Seisiúin an Tráthnóna

Is é cuspóir seisiúin na maidine ná scileanna foghlama teanga na mic léinn a fhorbairt trí thascanna éagsúla a chur i gcrích. Díreoidh na tascanna seo ar cheartúsáid na Gaeilge le béim ar leith ar labhairt na teanga agus ar an gcur chuige cumarsáideach.

Tabharfaidh na seisiúin seo deis duit obair a dhéanamh ar thascanna cruthaitheachta. Feicfear an chaoi gur féidir ealaín, ceol, corpoideachas agus drámaíocht a chomhtháthú le hábhair eile sa churaclam bunscoile agus leis an nGaeilge ach go háirithe. Tá an iliomad bealach ann leis an teanga a fhoghlaim agus a mhúineadh do pháistí.

Forbairt Phearsanta

Beidh oideachas bunaithe ar fhorbairt phearsanta agus féinmhuinín do Ghaeilgeoirí go mór chun cinn sa chúrsa seo.  Bíonn- obair bhuíne, comhoibriú, scileanna cumarsáide agus fadhbréiteach i gceist leo.

Bróisiúr Anseo!!

Academically my son’s Irish improved tremendously and he found the sporting experiences both challenging and rewarding

Clare Fallon, Gaillimh