Student Teachers

Cláraigh Anois/ Book Now

Má atá gá teorainn a chur le líon na bhfoghlaimeoirí, déanfar é de réir an dáta a bhfuair an coláiste an t-iarratas comhlánaithe (éarlais san áireamh).
Where we have to reduce student numbers, our policy is to provide places to students in order of the time that completed applications (including deposits) were received by us.

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

Tabharfaidh an cúrsa seo taithí luachmhar duit, a bheith ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht chomh maith le deis do chuid scileanna teanga, múinteoireachta agus sóisialta a fheabhsú.

Coláiste UISCE cén fáth?

  • Foireann & Suíomh Gaelach, dearfach & spraíúil!
  • Leabhar Saothair agus Leabhar Gramadaí saor in aisce!
  • Béim ar an ngramadach agus an Ghaeilge bheo!
  • Gaeilge ar ardchaighdeán!

Ranganna Teagaisc – Seisiúin na Maidine & Seisiúin an Tráthnóna

Is é cuspóir seisiúin na maidine ná scileanna foghlama teanga na mic léinn a fhorbairt trí thascanna éagsúla a chur i gcrích. Díreoidh na tascanna seo ar cheartúsáid na Gaeilge le béim ar leith ar labhairt na teanga agus ar an gcur chuige cumarsáideach.

Tabharfaidh na seisiúin seo deis duit obair a dhéanamh ar thascanna cruthaitheachta. Feicfear an chaoi gur féidir ealaín, ceol, corpoideachas agus drámaíocht a chomhtháthú le hábhair eile sa churaclam bunscoile agus leis an nGaeilge ach go háirithe. Tá an iliomad bealach ann leis an teanga a fhoghlaim agus a mhúineadh do pháistí.

Forbairt Phearsanta

Beidh oideachas bunaithe ar fhorbairt phearsanta agus féinmhuinín do Ghaeilgeoirí go mór chun cinn sa chúrsa seo.  Bíonn- obair bhuíne, comhoibriú, scileanna cumarsáide agus fadhbréiteach i gceist leo.

Bróisiúr Anseo!!

Each year I came home bursting with self confidence, amazing memories, heaps of new friends and of course a WHOLE new outlook grasp on the Irish language.

Aaron Kelly