Campaí UISCE 2020

An bhfuil tú scriosta agus faoi strus ag an gcoraintín?
Ar mhaith leat faoiseamh a fháil ó ghruaim Covid19 agus beannú d’atmaisféar dearfach UISCE?
Pacáil do ghiuirléidí agus tar chuig an Iarthar chun spórt agus spraoi a bheith agat linn.

Cuireann sé ríméad orainn ár gcampa nua a fhógairt Campaí Uisce 2020. Siod deis éalú chuig Cósta an Iarthair agus sos a ghlacadh. Beidh deis ag scoláirí sult a bhaint as radharcra sléibhe agus as tránna fada gainimh an cheantair: a scamhóga a líonadh le haer úr an Atlantaigh: agus marcaíocht ar thonn ghlas de chuid an Aigéin Atlantaigh Fhiáin. Níos fearr fós, beidh deis acu Gaeilge a fhoghlaim chomh maith!

Ar ais arís!
Tá daoine ag streachailt le míonna beaga anuas ach tá rudaí ag feabhsú faoi dheireadh! Tabharfaidh ár gCúrsa Eachtraíochta Nua deis iontach éalú tar éis míonna a chaitheamh sáite sa teach.
Cloíodh le srianta FSS Covid19 agus an cúrsa nua á ullmhú ag foireann UISCE.  Tá laghdú 75% ar líon na scoláirí ar gach campa  ionas gur féidir scaradh sóisialta a chinntiú.  Glacfar le 50 scoláire ar an gcampa samhraidh cónaitheach 5 lá seo. Beidh deis ag scoláirí páirt a ghlacadh sna gnáth-eachtraí uisce agus talún chomh maith le beagán Gaeilge a fhoghlaim agus spraoi a bheith acu.

Sábháilteacht chun tosaí
I gcomhréir le treoirlínte FSS agus na Roinne Oideachais, rinneadh measúnú riosca cuimsitheach ar na heachtraí uisce agus talún in UISCE agus cuireadh beart rialaithe riosca i bhfeidhm chun na  rioscaí a laghdú.  Tabharfar deis do na scoláirí thaithí Choláiste UISCE a fháil ach cinnteofar go bhfuil gach iarracht á dhéanamh na scoláirí agus foireann UISCE a chosaint ó Covid19 le linn an champa.  Féach ar leathanach Covid19 agus ar an PDF ar líne a thugann breac-chuntas ar mhionsonraí na réamhchúraimí sábháilteachta atá á gcur i bhfeidhm againn chun cosaint in aghaidh Covid19.

Céard atá i gceist?
Fad an chúrsa – 5 lá. Tiocfaidh scoláirí ar an Luan agus fágfaidh siad ar an Satharn

Lóistín – Beidh gach duine ar iostas san ionad. Roinnfidh beirt chairde ón mbaile céanna seomra. Sa chás go bhfuil scoláire ag teacht ina (h)aonar cuirfear é/í i seomra le duine eile a tháinig ina (h)aonar. Fanfaidh na scoláirí sa mheitheal chéanna go dtí deireadh an chúrsa.

Meitheal – Roinnfear scoláirí i meithleacha agus cuirfear dáréag i chuile ghrúpa. Laghdaíonn sé seo an riosca ach cinnteoidh sé go mbeidh deis ag scoláirí tairbhe shóisialta a bhaint as an gcúrsa.

Gníomhaíochtaí – Beidh deis ag scoláirí spóirt uisce éagsúla a dhéanamh cosúil le: tonnmharcaíocht, seoltóireacht, cadhcáil, snorcláil, clársheoltóireacht, léim ón gcé agus tonnmharcaíocht choirp chomh maith le heachtraí talún cosúil le: dreapadóireacht, friosbaí, tógáil rafta, cispheil, boghdóireacht agus a leithéidí

Gaeilge – Ní gnáthchúrsa Gaeilge é seo. Mar sin féin, reáchtálfar na heachtraí i nGaeilge agus molfar do na scoláirí Gaeilge a labhairt le linn a gcuid ama saor.  Freastalóidh gach scoláire ar rang idirghníomhach amháin sa seomra ranga áit a mbeidh deis aige/aici foclóir, téarmaí agus nathanna úsáideacha a fhoghlaim

Bia – Tabharfar trí bhéile agus suipéar do chuile scoláire gach lá

Leas don scoláire – Gheobhaidh na scoláirí blaiseadh de cheantar Iorrais in IarThuaisceart Mhaigh Eo.  Déanfaidh siad cairde fadsaol, cuirfidh siad lena bhféinmhuinín agus beidh taithí acu nach ndéanfaidh siad dearmad go brách air.

Céard is féidir le tuismitheoirí a bheith ag súil leis?
Is féidir leo a bheith muiníneach faoi na rudaí seo a leanas:
Covid-19 – Go bhfuil an cúrsa seo curtha le chéile ag an bhfoireann sinsearach go cúramach agus gach réamhchúram glactha chun scoláirí a chosaint ar Covid19 agus go bhfuil treoirlínte FSS á leanúint mar chuid de ghnáth nósanna imeachta an champa

Feitheoireacht – Go bhfuil feitheoireacht 24 uair a chloig á dhéanamh

Foireann – Go bhfuil réamhscrúdú an Gharda Síochána déanta ag an bhfoireann ar fad – agus go bhfuil an fhoireann cáilithe agus cumasach

Eachtraí uisce & talún – Go bhfuil na heachtraí ar fad leagtha amach go tomhaiste agus go bhfuil teagascóirí láncháilithe i gceannas orthu ag cinntiú go bhfuil na himeachtaí taitneamhach agus sábháilte do na scoláirí

Staonadh digiteach – Bainfear na gutháin ó na scoláirí agus tabharfar ar ais iad ar feadh tamaill uair amháin sa lá (tá aiseolas dearfach faighte againn le blianta beaga anuas mar gheall ar an staonadh digiteach)

Fillfidh do pháiste le suim sna heachtraí agus a bheith amuigh faoin aer!

Brostaigh!
Cuireann sé ríméad orainn a bheith ag filleadh ar an obair agus tá muid ag súil le gach duine agaibh a fheiceáil arís! Ar an drochuair, mar gheall ar shrianta an rialtais, tá teorainn ar na spásanna atá le fáil. Shocraigh muid na cúrsaí a thairiscint dár gcustaiméirí 2020 sula dtéann siad ar díol leis an bpobal i gcoitinne, Déan clic anseo chun dul ar an leathanach réamh-dhíolachán.

Bígí linn ar an 20ú Iúil!

Academically my son’s Irish improved tremendously and he found the sporting experiences both challenging and rewarding

Clare Fallon, Gaillimh