Gaeilge S.O.S.

Le fáil ar: Cúrsa C Forbraíodh UISCE córas meantóireachta dóibh le Gaeilge níos laige ar chuile cúrsa Gaeltachta. Bíonn seisiúin meantóireachta curtha ar fáil chun tacaíocht a thabhairt dos na scoláirí is laige agus ard aonair an mhúinteora chun cur lena bhfoclóir is fein-muinín. Anuas ar sin, tá an cúrsa seo éagsúl mar tá méid sna ranganna is laige laghdaithe chomh maith.

Is é uasmhéid na ranganna is laige anois ná 24 scoláirí.

Taréis dúinn breathnú ar na ranganna Gaeilge ar na cúrsaí is léir go bhfuil gá le córas meantóireachta ar leibhéal níos mó chun dul I ngleic leis na scoláirí atá ag streachailt leis na buncoincheapanna Gaeilge. Ar chúrsa C, cuirfear deiseanna ar fáil freastal ar an rang Gaeilge SOS. Is iomaí buntáiste atá ag baint leis an gcúrsa seo:

  • Cóimheas íseal scolaire múinteora
  • Meantóireacht aonair
  • Seisiúin laethiúla ceisteanna agus freagraí
  • Foclóir agus gramadach bunúsacha chun an bunús sa teanga acu a neartú

Cuirfear deiseanna ar fáil do scoláirí, ceisteanna nach raibh siad muiníneach a dhóthan a  chur cheana sa sheomra ranga mór, a chuir in éineacht lena gcomhpháirtite ranga sa sheomra ranga Gaeilge SOS. Cuirfidh na múinteoirí Gaeilge fein-muinín ina luí de réir a chéile ar na scoláirí agus beidh ábhar an ranga dearaithe bunaithe ar riachtanais an ghrúpa. Comh luath is atá an scoláire in ann dul I ngleic le buncoincheapanna an teanga, beidh an Ghaeilge i bhfad níos éasca dóibh nuair a fhileann siad ar an scoil I mí Meán Fómhair. Úsáidfidh na scoláirí atá ag freastal ar an gcúrsa Gaeilge SOS an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad sa sheomra ranga le linn na heachtraí uisce, ag amanna sos agus le linn na heachtraí oíche. Beidh na teagascóirí, múinteoirí, ard-chinnirí agus maoirseoirí réidh chun cabhrú agus tacú leis na scolairí le foclóir a chur ar fáil dóibh 24/7 chun scoláirí a spreagadh an Ghaeilge atá acu a úsáid.

Tá brón orm, tá an leathanach seo le fáil i mBéarla amháin.

(English) Clare Fallon, Gaillimh