Cúrsa Traenála na nArdchinnirí

Posted by on Oct 16, 2014

Cúrsa Traenála na nArdchinnirí “Mol an óige agus tiocfaidh sí” Beannachtaí ó Coláiste UISCE. Ba mhaith linn tú a chur ar an eolas faoi Chúrsa Traenála na nArdchinnirí atá ag tosú in UISCE thar an briseadh lár-tearma mí Dheireadh Fómhair. Is é aidhm an chúrsa seo ná scolairí a ullmhú le haghaidh post an Ard Chinnire ar na chúrsaí samhraidh 2015. Tá go leor buntáistí bainteacht leis an gcúrsa agus cruthaíonn muid atmaisféar iontach dearfach sa choláiste ionas gur féidir le na scolairí na scileanna pearsanta seo a leanas a fhorbairt; Scileanna idirphearsanta agus féinmhuinín a fheabhsú Scileanna ceannasaíochta a fhoghlaim agus a fhorbairt Scileanna réiteach fadhbanna a chleachtadh Mar a dúirt ceann de na scolairí tar éis chúrsa i mbliana; “Chuaigh mé abhaile ag pléascadh le féin-mhuinín” Ag freastal ar an gcúrsa, gheobhaidh tú an deis; Chun cur le do chumas Gaeilge labhartha agus scríofa Scileanna agallaimh a chleachtadh le na múinteoirí anseo in UISCE. Deis chun teastais molta a fháil don CV agus taithí oibre den scoth a fháil Ina theannta sin, má éiríonn le do pháiste san agallaimh ag deireadh an chúrsa, beidh post mar Ard Chinnire Choláiste UISCE ar fáil dóibh i 2015. Cuireann an post seo go mór le scileanna ceannasíochta agus forbairt pearsanta an duine. Faigheann siad taithí leis an teanga nach feidir leo fáil in aon áit eile. Tá breis eolas ar fáil faoi Chúrsa Ceannaireachta don Aos Óg anseo, chomh maith le dataí agus costas an chúrsa. Le meas   Claire Nic Oireachtaigh, Coláiste...

Read More

Cúrsa Traenála na nArdchinnirí

Posted by on Oct 16, 2014

Youth Leadership and Ardcinnire Training Course “The Student becomes the Teacher” Beannachtaí ó Coláiste UISCE. We’d like to let you know about our upcoming Youth Leadership Training Course during the October Mid Term Break. This youth leadership training course aims to prepare students to become leaders during our summer courses next year. There are many advantages to completing our training course as it is an ideal opportunity for your child to develop the following life skills in a safe, enjoyable and positive atmosphere. Improve and develop interpersonal and self-confidence skill Learn and develop leadership skills Improve problem-solving skills As one student said on completion of the course;- “I came home bursting with Self Confidence” By attending this course your child will also benefit from the following;- An opportunity to practice and improve their spoken and written Irish An opportunity to practice their interview skills during an interview with our teaching staff. An opportunity to improve their CV by gaining youth leadership certification. Finally, should your child be successful during the interview they will be offered an invaluable work experience opportunity in a unique Irish language leadership role during Summer 2015. Further information on our Youth Leadership course including the course dates and cost are available here. Le meas Claire Nic Oireachtaigh, Coláiste...

Read More